Porady Profesjonalisty

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁCZYNNIKÓW IZOLACJI TERMICZNEJ OKIEN I DRZWI

Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w poniższej tabeli:

Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2·K)]
od 1.01.2017 r. od 1.01.2021 r.
1 Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
a) przy ti≥ 16°C 1,1 0,9
b) przy ti< 16°C 1,6 1,4
2 Okna połaciowe:
a) przy ti≥ 16°C 1,3 1,1
b) przy ti< 16°C 1,6 1,4
3 Okna w ścianach wewnętrznych:
a) przy Δti ≥ 8°C 1,3 1,1
b) przy Δti < 8°C bez wymagań
c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 1,3 1,1
4 Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi: 1,5 1,3
5 Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych bez wymagań
Pomieszczenie ogrzewane – pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia.

ti – Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.

*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

 

Instrukcja montażu rolety

Instrukcja montażu rolety dzień/ noc

Instrukcja demontażu i montażu skrzydła

 

tel.: + 48 25 632 85 57
tel.: + 48 664 054 099
tel.: + 48 696 063 542
tel.: + 48 698 332 617

E-mail.: biuro@asstyle.pl

As-Style Siedlce, Mazowieckie © 2021. All Rights Reserved